Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvordan bliver din indberetning behandlet?

Norddjurs Kommunes whistleblowerenhed foretager en indledende vurdering af din indberetning med henblik på at fastslå, om indberetningen er indgivet af en person, som opfylder betingelserne for at benytte Norddjurs Kommunes whistleblowerordning.

Hvis det er tilfældet, foretager whistleblowerenheden en vurdering af om oplysningerne i indberetningen omhandler sådanne alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, at de skal undersøges nærmere.

En sådan undersøgelse kan f.eks. munde ud i, at din indberetning videregives til den ansvarlige direktør, der så skal undersøge og følge op på de forhold, som du har indberettet oplysninger.

Dette vil ske i overensstemmelse med reglerne omkring beskyttelse af whistleblower.

Derfor vil det kun ske efter forudgående dialog med whistlebloweren og i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at kommunikere med whistlebloweren vil det kun ske i de tilfælde, hvor whistleblowerens identitet kan beskyttes.